Zoeken in deze blog

Posts tonen met het label Liefde is de kern van het leven. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Liefde is de kern van het leven. Alle posts tonen

woensdag 13 december 2023

Liefde is de kern van het leven

 

De trouw van de kauwIn mijn omgeving zitten veel kauwen. Je herkent ze aan hun grijze kop en heldere iris. Het is een slimme en sociaal gerichte vogel. Wanneer ze verliefd zijn zie je altijd twee partners samen vliegen en samen naar voedsel zoeken. Een kauw is monogaam en zie je zelden zonder een partner. Het is een slimme vogel en erg aanhankelijk. Vroeger werden ze wel als huisdier gehouden. Vooral als ze jong met de mens in aanraking komen, kunnen ze erg tam worden en het baasje overal blijven volgen. Mijn moeder heeft dat ervaren. Zij bekommerde zich om een zieke kauw. Toen het diertje genezen was kwam hij iedere morgen op vast tijdstip weer aanvliegen en at uit haar hand. Hij zat op haar schouder wanneer ze boodschappen ging doen, maar vloog ook gewoon weer weg, als hij het beu was. In deze tijd van het jaar verzamelen ze zich iedere avond tegen de schemering in een aantal hoge bomen vlakbij mijn huis. Er wordt dan vergaderd en de dag doorgenomen. Allerlei nieuwtjes worden uitgewisseld. Na zo’n tien minuten zie ik ze weer vertrekken, ik vermoed naar een eigen slaapplaats. Ik geniet elke keer weer van die wintermeeting. Een bende kauwen heeft zijn eigen taal. Een groot vocabulaire met verschillende geluiden.

Grote groepen Scandinavische en Oost Europese kauwen overwinteren hier in ons land vanaf oktober. Zelfs uit Rusland. Ze vertrekken ook weer zo rondom eind Februari, begin Maart. Al die ‘buitenlanders’ vinden tussen verschillende andere soorten hun plek. Grenzen oversteken zijn voor hun geen probleem. Het is de natuur en het instinct wat ze drijft om een warmer oord  op te zoeken tijdens de koudere perioden in hun eigen land. Kauwen zijn door hun sociale gedrag zeer verdraagzaam tegenover andere vogels. Een populatie kauwen is niet altijd geliefd. Ze maken veel kabaal, zouden zorgen voor de achteruitgang van andere broedvogels, echter kauwen vallen geen nesten ervan aan, zoals sperwers en eksters doen. Katten eten meer vogeltjes.  

Vijanden worden door de gehele kolonie verjaagd. We kennen dat gevoel: samen zijn we sterker. Mensen verenigen zich om samen een doel te bereiken. Samen demonstreren, wereldwijd een oplossing zoeken voor de verandering van het klimaat en beëindiging van de oorlog in Oekraïne en het jarenlang bestaande conflict tussen Israël en Palestina. We kiezen democratisch voor een regering die de bevolking zal dienen te beschermen, vooruit helpen. Maar ook dan moeten al die gekozen politici weer eindeloos vergaderen om tot een overeenkomst te komen. Helaas komt men landelijk, zowel als wereldwijd nog steeds niet tot overeenstemming om de bevolking te beschermen. Klimaatproblemen, vluchtelingenproblemen op te lossen, maar vooral gezamenlijk niet tot de oplossing te kunnen komen om de vrede te bewerkstelligen.

Kauwen zijn slimme en sociale vogels. De mens is intelligent, slim, maar ook nog sociaal? Ik vraag mij dat wel eens af. Over wat al die kauwen tijdens hun vergadering kwebbelen, dat zal ik jammer genoeg nooit weten. Maar dat communicatie belangrijk is staat buiten kijf.

Communicatie is belangrijk voor de besluitvorming. Ook al gaat het over de inhoud, de te bepalen procedure, het gaat ook over gevoelens. En dat laatste heeft vaak invloed om tot een oplossing te komen. Teleurstelling, angst, ontevredenheid, frustratie, zelfs boosheid, of een hekel hebben aan enkele personen kunnen oplossingen op de lange baan schuiven, of tot een negatief resultaat leiden.

Wij zoeken allemaal naar de liefde, of gewoon liefde voor de medemens, vooral in de onrustige tijd in de gehele wereld. Juist toen ik dit schreef dacht ik aan Albert Einstein. Ik googelde en vond een artikel van Marco Bouwmeester: Een brief van Einstein aan zijn dochter:

Liefde is de kern van het leven.

Enkele citaten heb ik eruit gepikt, omdat ze zoveel betrekking hebben op de huidige toestand waarin wij nu leven.

Misschien zijn we niet in staat een letterlijke liefdesbom te maken, een apparaat krachtig genoeg om alle haat, egoïsme en hebzucht te vernietigen.

Als we willen dat onze soort overleeft, als we de betekenis van het leven willen vinden, als we de wereld en elk levend wezen op de aarde willen redden is liefde het enige juiste antwoord.

Om liefde zichtbaar te maken maakte ik een simpele vervanging van mijn bekende formule. Al we in plaats van E = MC2 accepteren dat de energie om de wereld te helen verkregen kan worden door liefde, vermenigvuldigt met de lichtsnelheid in kwadraat. Dan komen we tot de conclusie dat de liefde de sterkste kracht is die bestaat, omdat liefde geen grenzen kent.

 Maar iedereen draagt een kleine maar krachtige  liefdesgenerator bij zich waarvan de energie hunkert naar vrijlating.

Wanneer we leren deze energie te geven en te ontvangen Lieve Lieserl, weten we pas echt dat liefde alles overwint. Dat de liefde in staat is om van alles te overstijgen. Want liefde is de kern van het leven.

Je vader

Albert Einstein

Misschien kunnen we nog leren van het communiceren tussen de kauwen, of andere diersoorten. Ik zal het nooit weten, want ik versta hun taal niet, maar ik hoop dat de mens zijn intelligentie gebruikt om tot een goede oplossing te komen voor al deze problemen in ons land, in de gehele wereld. Zeker nu we weer de Kerstdagen naderen. Ik wens voor iedereen vredige Kerstdagen, en ik wens dat alle mensen op deze aarde zich eens vrij en gelukkig kunnen voelen.